søndag 1. april 2018

Søgne, mars 2018

Her kommer noen fuglebilder fra Søgnejordene og skjærgården i mars. I dag, 1. april, er det fremdeles nattefrost og snøen ligger spredt i kommunen. Men nå merkes det at våren endelig er i anmarsj. Mange av trekkfuglene er på plass.

De første bildene er fra Søgneskjærgården 18. mars sammen med Vidar.

Fjæreplytt
Grågås
Havelle
Tjeld
Tjeld med mat

De følgende bildene er fra 24. mars og ut måneden.

Sangsvaner
Duetrost
Sivspurv, hann
Snøspurv og sanglerker