fredag 2. desember 2016

Haukugle i Søgne

Ei haukugle har holdt seg fire dager ved Krogmyrjordet mellom Søgne gamle kirke og Kjosetjønn. Jeg besøkte den i dag. Det er flott fugl som har vært en invasjonsart i Sør-Norge denne høsten. I ei ellers ganske stille tid er det fint med nytt fotokryss i Søgne.
Haukugle lever av smågnagere og overvintrer der det er mat å finne.

Haukugle, Krogmyrjordet, Søgne // Northern hawk owl

November er forbi. Den har vært dominert av gode antall av havelle og bergand langs Søgnekysten. Åtte-ni bergender har holdt seg i Torvefjorden. Nå er det bare å håpe på godt med lommer og alkefugl gjennom vinteren, eller spennende småfugl på fòringa i hagen.
Bildet viser hunnfarget havelle fra 26. november.

Havelle, Høllen // Long-tailed duck

søndag 6. november 2016

VARANGER 2016

20.- 26. juni gikk turen sammen med far, bror og onkel til Finnmark. En tur vi hadde drømt om i noen år. De gjeveste artene for min del var lappsanger, konglebit, dvergspurv, lavskrike, lappmeis, polarsisik, polarlomvi og svømmsnipe. Her følger et ornitologisk billedbrev.

Svømmesnipe, Vadsøya
Lavskrike, Pasvik
Dvergspurv, Pasvik
Lappmeis, Pasvik
Grønnstilk, Pasvik
Lappiplerke, Vadsøya
Svømmesnipe, Vadsøya
Egretthegre, Varangerfjorden nord
Krykkjer, Ekkerøya
Fjelljo, Komagdalen
Lappspurv hann, Komagdalen
Lappspurv hunn, Komagdalen
Blåstrupe hunn, Komagdalen
Tyvjo mørkfaset
Tyvjo lysfaset
Snøspurv hann, Domen
Heipiplerke, Vardø
Polarlomvi med lomvi (t.v.), Hornøya
Polarlomvi og lomvi, Hornøya
Lunde, Hornøya
Ringvi, Hornøya
Topopskarv, Hornøya
Alke, Hornøya
Alke, Hornøya
Lunde, Hornøya
Lomvi, Hornøya
Ringvi, Hornøya
Ringvi, Hornøya
Alke og lunde, Hornøya
Albino lomvi, Hornøya
Lunde, Hornøya
Havørn
Rødstjert
Jordugle ved Kirkenes
Turfølget

tirsdag 25. oktober 2016

ØRKENSTEINSKVETT // DESERT WHEATEAR

Rundt lunsj idag kom meldingen om en Ørkensteinskvett (!!) på Sangvik i Søgne. Fredrik Tjessem var finneren av denne utrolig sjeldne fuglen. Jeg klarte heldigvis å komme meg raskt bort dit for å få med meg gjesten. Den var usedvanlig tillitsfull og kom ofte og satt seg like ved fotografen, for en opplevelse! Nytt kryss for meg og ny art for Søgne kommune, ingen dum dag altså!
Denne fuglen er en hann født i år. Ørkensteinskvetten hekker øst for Svartehavet og overvintrer i nordlige Afrika, denne hadde altså flydd skikkelig feil.

Ørkensteinskvett, 1k hann, Sangvik // Desert wheatear

søndag 23. oktober 2016

Svartstruper og slikt

En liten oppsummering av de siste to helgene følger. Forrige lørdag oppdaget jeg en svartstrupe og en rødstjert på samme ledning ved Tangvall. Begge var unge hanner født i år. Det har holdt seg et varierende antall kortnebbgjess, et par sædgjess og tre hvitkinngås i Søgne de siste par ukene.
Rødstjert, 1k hann // Common redstart, 1 cy male
Svartstrupe, 1k hann // Common stonechat, 1 cy male
Svartstrupa med rødstjerten under
Buskskvett // Whinchat
1k kornkråke // 1 cy rook
Sædgås sammen med to hvitkinngjess // Bean goose whith two barnacle geese
I løpet av uka som gikk har det vært svære flokker med bokfink og bjørkefink. Sammen med dem har det vært bra med bergirisk og stillits.

Stillits med tornirisk inn for landing // Goldfinch and common linnet
Bergirisk // Twite
Idag fikk jeg et hyggelig gjenmøte med den sjeldne asiasvartstrupa som fremdeles holder stand på Årosjordet. Jeg var der sammen med Øyvind og Hans Kristian.
Asiasvartstrupe // Eastern stonechat