mandag 29. juli 2013

Vandrefalk ved hekkeplass

Jeg har i juli fulgt en vandrefalklokalitet relativt hyppig. Det er gledelig å se at de får flere unger på vingene! Det er sett to årsunger samtidig, men det er nok flere. Disse lokalitetene skjermes godt på lik linje med fiskeørn og andre rovfuglreir.

ung vandrefalk (1k) på vingene for første gang. Legg merke til lengdestripene som er med på å avsløre alderen.
1k vandrefalk
1k vandrefalk
den ene forelderen. Her er brystet fint tverrbåndet
voksen vandrefalk
voksen vandrefalk
 

fredag 26. juli 2013

besøk til fiskeørnredet

For tredje gang denne sesongen tok jeg turen opp til fiskeørnredet. Med på følget var min far. Det var relativt stor aktivitet fra de voksne rundt reirplassen. Det som kanskje bekymrer meg litt er at begge var borte i omtrent en halvtime. Dette er vel ikke normalt hvis de har fått opp unger? Så heller ingen antydning til unger i reiret, men den ene voksne fløy til slutt inn like under redet. Kan ungene stå her nå? Det må jo også være positivt at de holder seg så mye i området rundt reirplassen langt ute i juli... Men desverre ingen bekreftelse på hekkesuksess.

Ørnene fløy flere ganger majestetisk over hodene våre.
Ofte fløy de også tett sammen i par.


Den ene satt også lenge over redet før den fløy inn like i underkant. Kan ungen(e) sitte her?onsdag 24. juli 2013

Vadere på Kviljoodden og Steinsvika

Var en tur til Lista i går med min far og to nevøer, Even og Andrè.
Det er jo ikke så mye aktivitet nå i juli men det var kommet br med vadere, spesielt på Kviljoodden. Det var både tundrasnipe, polarsniper, lappspover, steinvendere, gluttsnipe og skogsnipe (lebeltet og steinsviga). De mest tallrike artene var sandløper, sandlo og myrsnipe.
Her kommer et knippe bilder fra dagen.

sandløper, Kviljoodden
tundrasnipe, Kviljoodden
tundrasnipe, Kviljoodden
steinvender, Kviljoodden
steinvender, Steinsvika
gluttsnipe, Steinsvika
myrsnipe, Kviljoodden
tre lappspover, Kviljoodden
Til slutt legger jeg ut noen bilder av div vadere i sitt rette element på naturskjønne Kviljoodden og stranda innenfor.


 

søndag 14. juli 2013

Låvesvale med mat til unger

Var en tur til bjørkeholtet på Søgnejordene og vestenden av Tjomsevannet idag. Det er relativt stille om dagen, men noe fugl dukker alltid opp. Vandrefalkene trener ungene på å fly, så de skriker høylytt over landskapet innimellom. Jeg fikk også sett en vepsevåk i forrige uke, nytt Søgnekryss!
Idag var det bl.a. en dvergspett ved Tjomsevannet og masse låvesvaler som holdt meg med selskap. Så også en håndfull sandsvaler.

foringstid for nylig utflydde låvesvaleunger
så er det å vente et par minutt for neste måltid...
 

mandag 8. juli 2013

Storlom i Tronstadvannet

Var en tur til til sørenden av Tronstadvannet i ettermiddag. Må ut å kikke litt selv i "lavsesongen"...
I tillegg til voksen rødstjert hann sammen med unge og ei strandsnipe nede i vannkanten fikk jeg noen korte glimt av en flott storlom i sommerdrakt. Traff også Rune Røsstad her oppe, og det ble en trivelig ettermiddagstime.

storlom
litt sommerstell må til...
 

mandag 1. juli 2013

Vipeunger på Årosjordet

Det er heldigvis noen årsunger på jordene. Det er sett fire samtidig, mulig det er noen fler. Håper bestanden består og enda flere vokser opp neste år!

vipeunge, 1k (første kalenderår)

Også andre arter er travelt opptatt med oppforing av de små i disse dager...

voksen linerle med mat i nebbet
1k linerle