fredag 2. juni 2017

Søgne, mai 2017

Mai begynte svært bra, og avsluttet litt rolig. De fire første dagene av måneden serverte steppehauk, svartglente, sivhauk og glente til bygda. Et skjeandpar holdt seg i Kvernhusvannet noen dager før de (dessverre) forsvant. Mange av de vanlige trekkfuglene som raster i Søgne i mai stakk også i år innom og de siste Afrikatrekkerne kom utover måneden og er nå på plass.
Mai ble avsluttet sammen med Vidar Andresen ute på Skarvøya. Her så vi et spektakulært ringgåstrekk, nærmere 1500 individer trakk forbi på sin vei til hekkeplassen i nord. De kom så nær land at den siste flokken kom på innsiden av Skarvøya! Denne dagen så vi også havhest, storlom og flere flokker med både smålom og havsuler på trekk. En perfekt trekkdag!
Mai 2017 ga meg hele tre nye Søgnekryss; svartglente, skjeand og etterlengtet havhest:-)

Skjeand hann, Kvernhusvannet // Northern Shoveler
Skjeand par
Svartglente! // Black kite!
Boltit, Søgnejordet // Dotterel
Fjellerke, Søgnejordet // Horned lark
Sørlig gulerle, Tjomsemoen // Yellow wagtail ua flava
Heilo, Søgnejordet // Golden plover
Bøksanger, Kvernhusvannet // Wood warbler
Buskskvett, Søgnejordet // Whinchat
Vendehals, Langenes // Wryneck
Småspove, Årosjordet // Whimbrel
Gluttsnipe og skogsnipe, Torve // Greenshank and green sandpiper
Siland hann, Kusseviga // Red-breasted merganser
Padde, Kvernhusvannet // Toad
Hvitkinngås, Tjomsevann // Barnacle goose
Makrellterne // Common tern
Ringgås ua hrota // Bren goose hrota
Ringgås med Høllebåten!