fredag 2. desember 2016

Haukugle i Søgne

Ei haukugle har holdt seg fire dager ved Krogmyrjordet mellom Søgne gamle kirke og Kjosetjønn. Jeg besøkte den i dag. Det er flott fugl som har vært en invasjonsart i Sør-Norge denne høsten. I ei ellers ganske stille tid er det fint med nytt fotokryss i Søgne.
Haukugle lever av smågnagere og overvintrer der det er mat å finne.

Haukugle, Krogmyrjordet, Søgne // Northern hawk owl

November er forbi. Den har vært dominert av gode antall av havelle og bergand langs Søgnekysten. Åtte-ni bergender har holdt seg i Torvefjorden. Nå er det bare å håpe på godt med lommer og alkefugl gjennom vinteren, eller spennende småfugl på fòringa i hagen.
Bildet viser hunnfarget havelle fra 26. november.

Havelle, Høllen // Long-tailed duck