tirsdag 4. juli 2017

juni 2017

Jeg tilbrakte siste del av juni i Sør-Spania, så det var ikke veldig mye fuglekikking i Søgne denne måneden.
To steder preget første halvdel av juni, Torvesanden og et par turer for å se på sjøfugltrekket på Songvår.
Takrørskogen på Torve imponerte med minst to par myrsangere, rørsanger, sivsanger, gresshoppesanger og vannrikse!
Av sjøfugl ble det til slutt ett nytt Søgnekryss i form av en storjo. Ellers var det ganske mye å se ved de rette vindene fra sør-vest. Kanskje juli blir måneden hvor jeg får se min første havlire i Søgne?!?

Myrsanger, Torve // Marsh warbler
Hvitkinngås med tre unger, et sjeldent syn i Søgne! // Barnacle geese with young
Svartender på trekk // Common scoter
Hvitkinngjessene ved Sonvår fyr // Barnacle geese

fredag 2. juni 2017

Søgne, mai 2017

Mai begynte svært bra, og avsluttet litt rolig. De fire første dagene av måneden serverte steppehauk, svartglente, sivhauk og glente til bygda. Et skjeandpar holdt seg i Kvernhusvannet noen dager før de (dessverre) forsvant. Mange av de vanlige trekkfuglene som raster i Søgne i mai stakk også i år innom og de siste Afrikatrekkerne kom utover måneden og er nå på plass.
Mai ble avsluttet sammen med Vidar Andresen ute på Skarvøya. Her så vi et spektakulært ringgåstrekk, nærmere 1500 individer trakk forbi på sin vei til hekkeplassen i nord. De kom så nær land at den siste flokken kom på innsiden av Skarvøya! Denne dagen så vi også havhest, storlom og flere flokker med både smålom og havsuler på trekk. En perfekt trekkdag!
Mai 2017 ga meg hele tre nye Søgnekryss; svartglente, skjeand og etterlengtet havhest:-)

Skjeand hann, Kvernhusvannet // Northern Shoveler
Skjeand par
Svartglente! // Black kite!
Boltit, Søgnejordet // Dotterel
Fjellerke, Søgnejordet // Horned lark
Sørlig gulerle, Tjomsemoen // Yellow wagtail ua flava
Heilo, Søgnejordet // Golden plover
Bøksanger, Kvernhusvannet // Wood warbler
Buskskvett, Søgnejordet // Whinchat
Vendehals, Langenes // Wryneck
Småspove, Årosjordet // Whimbrel
Gluttsnipe og skogsnipe, Torve // Greenshank and green sandpiper
Siland hann, Kusseviga // Red-breasted merganser
Padde, Kvernhusvannet // Toad
Hvitkinngås, Tjomsevann // Barnacle goose
Makrellterne // Common tern
Ringgås ua hrota // Bren goose hrota
Ringgås med Høllebåten!

søndag 21. mai 2017

Foreningstur til Lista 20.-21. mai

En flott helg tilbakelagt med høydepunktene MARKPIPLERKE (funnet av Øyvind), dverglerke og brilleand (funnet av undertegnede og fattern). Brilleanda var en voksen hannfugl og markpiplerka og dverglerka holdt seg påsamme jordene ved få meters avstand. Disse var på plass begge dagene, brilleanda var forsvunnet på dag to.
Av andre opplevelser hadde vi syngende myrrikser, gresshoppesangere, tranepar med liten kylling, tyvjo, storjo og mye mer!
Det var ei flott helg på vakre Lista.

MARKPIPLERKE // Tawny pipit
Dverglerke // Greater short-toed lark
Sørlig gulerle par // Yellow wagtail (flava)
Trane // Common crane
Svartryggerle med ring // Pied wagtail
Sivhauk hunn // Marsh harrier female

onsdag 3. mai 2017

Søgne april 2017

Her kommer en liten bildekavalkade av noe av det som har dukket opp i løpet av forrige måned. April bar preg av mye vind fra øst, ganske kaldt og surt.

Mye lappspurv i april, her er hann og hunn.

Lappspurv, hunn, Søgnejordet // Lapland bunting, female
Lappspurv, hann, Søgnejordet // Lapland bunting, male
Fjellerke, Tangvall // Horned Lark

Dverglo, Søgnejordet // Little Ringed Plover
Småspove, Søgnejordet // Whimbrel
Voksen hettemåke, Høllen // ad Black-headed gull
ung hettemåke, Høllen // juv Black-headed gull
2k hann Svartrødstjert, Søgnejordet // 2 cy male Black redstart
Jernspurv par, Søgne // Dunnock
Dvergspett, hann, Søgnejordet // Lesser Spotted Woodpecker, male

Det har blitt rekordhekking for vipene på Årosjordet, flere unger er klekket. Håper de fleste kommer seg på vingene!

Vipe, hunn, Årosjordet // Northern lapwing, female
Vipeunger, Årosjordet

Fiskeørnen kom tilbake til hekkeplassen i Songdalen i april.

Fiskeørn // Osprey