torsdag 31. mars 2016

svartryggerle

Svartryggerle (Motacilla alba yarrellii) er det britiske "søskenbarnet" til vår linerle (Motacilla alba). Hvert år blåser det noen over til oss på vårparten og arten hekker enkelte steder i Norge nå.
Som navnet tilsier så er denne underarten nesten svart på ryggen mot den grå ryggen til linerla. I dag så jeg hele syv svartryggerler ved Søgne videregående skole, sammen med elleve linerler.

Svartryggerle, Søgne VGS // Pied wagtail
Linerle, Søgne VGS // White wagtail

søndag 27. mars 2016

Svartrødstjert og svartstruper i Søgne

Tilbake i Søgne var vi heldige med ei natt med kraftig vind fra sør. Dette kombinert med nedbør har gitt et stort nedfall av småfugl i dag. Hele tre svartstruper og en eller to (kanskje den samme som forflyttet seg) svartrødstjert i Søgne i dag!
Sildemåkene og forskjellige småfugl har også blåst fra Danmark i natt.

Svartrødstjert, hunnfarget, Søgnejordet // Black redstart
En sjelden fugl som er lett å overse!
Sildemåkene er kommet til Høllen, her sammen med hettemåke og fiskemåker.

lørdag 26. mars 2016

For en uke!!

Lappugle // Great grey owl

LAPPUGLE, EGRETTHEGRE, PRAKTÆRFUGL og HORNUGLE på samme uke!!!
Det begynte med lappugle i nabofylket Aust-Agder. Lokale fuglekikkere visste omtrent hvor ugla holdt til, men den hadde ikke vært enkel og finne. Mange, meg selv inkludert, hadde vært på bomtur tidligere. Denne dagen hadde ungene og jeg vært i dyreparken og bestemte oss for å gi ugla en sjanse i det siste kveldslyset. Plutselig i en liten lysning i skogen stod denne majestetiske jegeren på en strømledning. Jeg bråstoppet, rygget litt tilbake og kunne nesten ikke tro mine egne øyne da den sto og så på oss! ca 90 sekund fikk vi med denne giganten før den la like rolig på vingene inn i skogen.


Jeg er alltid forsiktig med rapportering av ugler i hekktid, derfor skriver jeg ikke eksakt tid og sted på verken lappugle eller hornugle på bloggen.

På onsdag tok vi en tur til Stavanger. I områdene der fikk jeg med meg tre nye norgeskryss, egretthegre, praktærfugl og hornugle (long-eared owl). Ikke all verdens til bilder (spesielt ikke praktærfuglen) men poster et par likevel.
Egretthegre er en meget stor hvit hegre som er sjelden, men stort sett dukker opp årlig på jæren. Den har vært en etterlengtet art for meg. Praktærfuglen er en høyarktisk art som overvinterer i hovedsak langs kysten av Finnmark. Den hekker i Norge kun på Svalbard. Av de tre "ærfuglene" er det praktærfugl og stellerand som deler utbredelsesområde. Ærfuglen er også i våre sydlige farvann. Enkelte praktærfugler forviller seg av og til alt for langt sør slik som denne. Ny art for Randaberg kommune.

Egretthegre, Brusand // Great egret


Praktærfugl, voksen hann, Tungenes fyr (fugl nr 4 fra høyre) // King eider

søndag 13. mars 2016

Sjøfugltelling i dag

Vi i Norsk ornitologisk forening Kristiansand og omegn lokallag har to årlige tellinger av sjøfugl. En i januar og en i mars. Idag gikk marstellingen av stabelen. Det er en del år siden dette var en del av et betalt prosjekt hvor vi fikk støtte av fylket. Men tellingene avholdes likevel hvert år. På mine obspunkter i Søgne var det egentlig ganske lite interessant. 4 tjeld, to hettemåker og årets første gravand var de artene som skilte seg ørlite grann ut fra mengden.

Gravand hann, Leirkilen //male Common shelduck
voksen Hettemåke (t.h.), Høllen // ad Black-headed gull

Ellers har den siste uka inneholdt både tundragås, sædgjess og ti skogduer i Søgne.

Sædgås, Årosjordet // Bean goose
Tundragås (t.h.), Årosjordet // Greater white-fronted goose
Skogduer, Årosjordet // Stock doves

mandag 7. mars 2016

Våren er kommet!

Selv om snøen fremdeles ligger på bakken, så merker vi endelig at vårtrekket har begynt i Søgne.
Jeg har sett tundragås, vipe, heilo, linerle, sangsvaner, kanadagås, mange grågjess, kaie og stær de siste par dagene. Gode tegn på vårens startskudd!
Personlig var den gjeveste arten snøspurv, en art jeg ikke tidligere har fått sett i Søgne. Det er en voksen hann og den ble sett på Årosjordet i går og i dag.

Snøspurv, ad hann, Årosjordet // ad male Snow bunting
ad tundragås (bak), Årosjordet // greater white-fronted goose
Sangsvaner, Årosjordet // Whooper swan
Teist, Årosstranda // black guillemot
Kandagås, utløpet av Søgneelva // Canada goose
2k heilo, Solta // Eurasian golden plover
ad vipe, Solta // Northern lapwing

tirsdag 1. mars 2016

Vinterferien i Stavanger

Onsdag-søndag var vi på ferie i Stavanger med tilhørende turer til Randaberg (Børaunen), Sandnes og Jæren.
Det ble fine turer hvor vi så mange av de vanlige vinterartene. Fjæreplytt, islom, smålom, alle alkefuglene, gråstrupedykker, dvergdykker, mange lappfiskand med mer ble sett disse dagene. Det ble ikke fotografert mye, men en flott vandrefalk fra Børaunen og et par arter til kom på minnebrikka.

Vandrefalk, Børaunen // Peregrine falcon
Fiskemåke, Sande // Common gull
Sothøne, Stokkavatnet // Eurasian coot