søndag 4. februar 2018

Januar 2018

Noen glimt fra den mørke måneden i Søgne. Januar begynte gledelig med et nytt Søgnekryss i form av en islom.

Tundragås underarten albifrons, Tangvall // Greater White-fronted Goose
Tundragås underarten albifrons, halsringmerket i Nederland
Islom, nytt Søgnekryss! Uvår // Common Loon
Horndykker, Kusseviga // Horned Grebe
Fjæreplytt // Purple sandpiper
Topopskarv, Helleviga // European Shag