onsdag 30. juli 2014

Vadere på Revtangen

Var ute en liten tur i går og satte meg ned i fjæra på Revtangen for å fotografere vadere. Det var midt på dagen, så det var vanskelig å få bilder uten solflimmer. Noen bilder ble brukbare.
Det er et yrende liv på vaderlokalitetene nå om dagen, flere hundre fugler av forskjellige arter er samlet bare på Revtangen. Ingen sjeldenheter var å se i går.

Steinvender, en flott fugl! // Ruddy turnstone
Polarsnipe, dagens vanligste art // Red knot
Sandløper // Sanderling
Flere store flokker er samlet for næringssøk. Flest polarsniper, og sandløperne på andre plass.
Fuglen som er i fokus her er brushane. // One ruff whith red knots.
Blandingsflokk

søndag 27. juli 2014

Alaskasnipe på Revtangen

Var ute hele formiddagen sammen med min bror og min far på Jæren for å se om det dukket opp noe fugl. Det var mye vadere på trekk og alle de vanlige artene var representert langs sjøen og inne i vannene. Dagens høydepunkt var ei ALASKASNIPE på Revtangen. Dette var andre gang jeg så arten i Norge og første gang jeg har klart å få bilde av den.

Alaskasnipe, Revtangen // Pectoral sandpiper, Revtangen.
Legg merke til de gule beina og den skarpe overgangen mellom bryst og buk.
Dette er den vanligste av de amerikanske vaderne.
Sandløpere, Revtangen // Sanderling, Revtangen

torsdag 24. juli 2014

meiser og falker ute av redet

I en hekkeplass for vandrefalk kunne vi gledelig for et par dager siden konstatere tre unger som er kommet på vingene. I Songdalen var det også svartmeis og granmeisunger som hoppet rundt i trærne på leting etter mat.

granmeis, 1k // 1cy willow titvandrefalk, 1k // 1cy peregrine

svartmeis, 1k // 1cy coal tit


tirsdag 22. juli 2014

Fiskeørn (Osprey) del 4

Idag var det tid for julibesøket mitt opp til fiskeørnreiret i Songdalen kommune.
Det har blitt fire månedlige besøk denne hekkesesongen og det har vært spennende å følge utviklingen.
Hannen viste seg i flott positur rett over hodet mitt.

Fiskeørn, voksen hann // Osprey, ad male

Det ble bekreftet to eller tre store unger i redet, veldig gledelig! De øvde seg stadig på å strekke vingene på redekanten, ikke lenge før disse tar sin første flygetur.

ungene på reiret // young in nest
Grunnen til at jeg kanskje tror at det kan være tre unger er det neste bildet. Her er det tre fugler som virker som årsunger på meg. To har skjellete rygg i stedet for jevnt farget som de voksne. Den siste ser ikke ut til å ha utviklet brystbåndet til foreldrene.


tirsdag 15. juli 2014

Låvesvale på Søgnejordene

En relativt rolig dag på Søgnejordene. Unntaket var luftens akrobater, låvesvalene og tårnseilerne. Disse var begge i tall godt over hundre.
Siden sist har en sjeldenhet kommet på Søgnelista for 2014. På søndag så jeg en GLENTE (red kite) over skogene ved Tronstadvannet. Jeg trodde først det kunne være svartglente, dette hadde vært ekstremt sjeldent på sommeren. Det som lurte meg var en relativt ensfarget underside. Det må ha vært motlyset mot himmelen og avstanden som lurte meg. Jeg konkluderte med glente som også er uvanlig i juli. Den klassiske virringen med den kløftete halen, tydelige lyse felter på overvingen og artstypisk kroppsfasong var det som avslørte den. Veldig gøy!
Her er to forsøk på å forevige dagens lynraske kamerat, låvesvalen.

låvesvale // barn swallow
låvesvale // barn swallow

Litt andre fugler var det også idag, gledelig var 5 1k viper på Tangvall. Men vaderne lar ennå vente på seg...

gråspurv // house sparrow
heipiplerke // meadow pipit

lørdag 12. juli 2014

Tyskland // Germany

Har vært to uker på familieferie i Nord-Tyskland nå, derfor er det lenge siden sist oppdatering på bloggen!
Det ble ingen fugleutflukter, så alle observasjonene er gjort fra bilen, hotellrommet, sykkelen etc.
Tenkte likevel at jeg skulle legge ut et ørlite bildebrev med noe av det vi så.

To arter som var svært vanlige i byer og tettsteder var svartrødstjert og gulirisk.

svartrødstjert, voksen hann // black redstart, ad male
svartrødstjert, 1k // black redstart, 1k
gulirisk, ad hann // european serin, ad male

Langs veiene så vi hele tiden rovfugler sirkle over oss. En karakterart som jeg aldri fikk fanget på minnebrikka var glente (red kite).

tårnfalk, ad hunn // common kestrel, ad female
vepsevåk, ad hann // honey buzzard, ad male
ung havørn // juv white-tailed eagle
musvåk, lys type // buzzard

Til slutt kommer noen av de andre artene som ble sett på turen.

kornspurv, ad hann // corn bunting, ad male
rødhodeand, det var en stor flokk i dette vannet // red-crested pochard
stork // white stork
stork // white stork