lørdag 12. juli 2014

Tyskland // Germany

Har vært to uker på familieferie i Nord-Tyskland nå, derfor er det lenge siden sist oppdatering på bloggen!
Det ble ingen fugleutflukter, så alle observasjonene er gjort fra bilen, hotellrommet, sykkelen etc.
Tenkte likevel at jeg skulle legge ut et ørlite bildebrev med noe av det vi så.

To arter som var svært vanlige i byer og tettsteder var svartrødstjert og gulirisk.

svartrødstjert, voksen hann // black redstart, ad male
svartrødstjert, 1k // black redstart, 1k
gulirisk, ad hann // european serin, ad male

Langs veiene så vi hele tiden rovfugler sirkle over oss. En karakterart som jeg aldri fikk fanget på minnebrikka var glente (red kite).

tårnfalk, ad hunn // common kestrel, ad female
vepsevåk, ad hann // honey buzzard, ad male
ung havørn // juv white-tailed eagle
musvåk, lys type // buzzard

Til slutt kommer noen av de andre artene som ble sett på turen.

kornspurv, ad hann // corn bunting, ad male
rødhodeand, det var en stor flokk i dette vannet // red-crested pochard
stork // white stork
stork // white stork