onsdag 30. juli 2014

Vadere på Revtangen

Var ute en liten tur i går og satte meg ned i fjæra på Revtangen for å fotografere vadere. Det var midt på dagen, så det var vanskelig å få bilder uten solflimmer. Noen bilder ble brukbare.
Det er et yrende liv på vaderlokalitetene nå om dagen, flere hundre fugler av forskjellige arter er samlet bare på Revtangen. Ingen sjeldenheter var å se i går.

Steinvender, en flott fugl! // Ruddy turnstone
Polarsnipe, dagens vanligste art // Red knot
Sandløper // Sanderling
Flere store flokker er samlet for næringssøk. Flest polarsniper, og sandløperne på andre plass.
Fuglen som er i fokus her er brushane. // One ruff whith red knots.
Blandingsflokk