søndag 3. august 2014

Høsttrekket er i gang i Søgne!

Endelig virker det som om høsten begynner å komme for fullt på fuglefronten. Mye småfugl på trekk, sangere, piplerker og fluesnappere dominerer jordene.
Det regnet kraftig i dag tidlig, regn og vind har som regel en positiv effekt på fugletrekket.
I elva ved Årosstranda var det tundralo, fem sandlo og en gluttsnipe som fant mat på vei sørover idag.

voksen tundralo sammen med sandlo og tjeld, Årossanden // ad grey plover
gluttsnipe, Årossanden // greenshank
sandlo, Årossanden // ringed plover
gluttsnipe, Leirkilen // greenshank
møller, Søgnejordet // lesser whitethroat
gråfluesnapper i sitt første kalenderår, Søgnejordet // 1cy spotted flycatcher
trepiplerke, Søgnejordet // tree pipit