fredag 15. august 2014

Grindhval i Søgne (pilot whale)

Grindhval (Globicephala melas) tilhører delfinfamilien og er således en tannhval. Den blir 3-7,6 meter og veier opp mot 3800 kg. Arten kan bli 40-50 år gammel. (Wikipedia)
Grindhvalen har holdt seg i Torvefjorden noen dager og både lokale medier og lokalbefolkningen har kunnet studere denne eksotiske gjesten. Den jakter store fiskestimer innerst i Torvefjorden. Hvalen er ikke oppe lenge om gangen, så det var ingen lett oppgave å fotografere den!

grindhval // pilot whale

Litt fugler var det også på jordene idag, bl.a. fiskeørn, vandrefalk og spurvehauk samtidig i lufta over Bjørkeholtet på Søgnejordet.

fiskørn (med spurvehauk), Søgnejordet // osprey
storskarv, Torvefjorden // great cormorant
Kjærlighetsbarn
knoppsvane, Torvefjorden // mute swan
kanadagås, Tangvall // canada goose