mandag 25. juli 2016

Mer vadere i Søgneskjærgården

I går var jeg ute med båten og fikk se hele ni vaderarter på skjærene utenfor Songvår:

Steinvender (nytt Søgnekryss)
Småspove
Sandløpere
Tundrasnipe
Myrsniper
Tjeld
Rødstilk
Polarsniper
Tundralo

I tillegg sto det to gluttsniper inne i Leirkilen.

Jeg sliter med å få klare bilder med nytt kamerahus (Nikon D800). Må jobbe videre med dette, men legger ved et par dokumentasjonsbilder.

Småspove, Vestre Ulvøyskjær // Whimbrel
Tundralo, Store Ulveskjær // Grey plover
Steinvender til høyre for sandløperne, Østre Ulvøyskjær // Ruddy turnstone and Sanderlings
Storskarv
Silandfamilie (en ungemed flyndrefangst) // Red-breasted merganser
Gluttsnipe, Leirkilen // Common greenshank


onsdag 20. juli 2016

Tundrasnipe

Denne flotte tundrasnipa stod på Vestre Ulvøyskjær helt ytterst i havgapet i dag. Bildet er tatt fra båt. Min far og jeg så også tre sandløpere og ei myrsnipe på samme tur. Høsttrekket til vaderne er i gang.

voksen tundrasnipe // ad curlew sandpiper

lørdag 16. juli 2016

Gulerle

Et par med gulerler lyser opp i den grønne potetåkeren på Årosjordet. Bilder fra i dag.

Gulerle, Årosjordet // Yellow wagtail

fredag 1. juli 2016

Lappspover i Høllen

Man kan trygt si at det blir et visst antiklimaks å komme tilbake til Søgne etter ei fantastisk uke i Øst-Finnmark. Lite fugl og dårlig vær preger sørlandets vakreste kommune for øyeblikket. Kontrasten fra polarlomvi, konglebit, lappmeis, lappiplerke, polarsisik, tyvjo, fjelljo, svømmesnipe, dvergspurv og så videre og så videre blir relativt stor.
Men, å bli møtt av to lappspover langt ute i Høllen i dag tidlig ga i det minste en ørliten reprise på vakre Finnmark.

Lappspove, Høllen // Bar-tailed godwit