mandag 25. juli 2016

Mer vadere i Søgneskjærgården

I går var jeg ute med båten og fikk se hele ni vaderarter på skjærene utenfor Songvår:

Steinvender (nytt Søgnekryss)
Småspove
Sandløpere
Tundrasnipe
Myrsniper
Tjeld
Rødstilk
Polarsniper
Tundralo

I tillegg sto det to gluttsniper inne i Leirkilen.

Jeg sliter med å få klare bilder med nytt kamerahus (Nikon D800). Må jobbe videre med dette, men legger ved et par dokumentasjonsbilder.

Småspove, Vestre Ulvøyskjær // Whimbrel
Tundralo, Store Ulveskjær // Grey plover
Steinvender til høyre for sandløperne, Østre Ulvøyskjær // Ruddy turnstone and Sanderlings
Storskarv
Silandfamilie (en ungemed flyndrefangst) // Red-breasted merganser
Gluttsnipe, Leirkilen // Common greenshank