tirsdag 26. august 2014

Siste uka i Søgne

Det har blitt noen turer de siste dagene. Det er en del fugl på trekk, men de store sjeldenhetene har uteblitt. Ikke alverdens tid til foto heller, men noen bilder har det blitt.
Av vadere har det vært sandlo, gluttsnipe, myrsnipe, brusfugl, heilo og storspove. På rovfuglfronten har vi hatt musvåk, tårnfalk, spurvehauk og hønsehauk på jordene.
Mye finkefugl og en svartryggerle har også vært å se.

svartryggerle // pied wagtail
musvåk // common buzzard
1k sandlo // 1 cy common ringed plover
brushane // ruff
tjeld // eurasian oystercatcher