søndag 13. mars 2016

Sjøfugltelling i dag

Vi i Norsk ornitologisk forening Kristiansand og omegn lokallag har to årlige tellinger av sjøfugl. En i januar og en i mars. Idag gikk marstellingen av stabelen. Det er en del år siden dette var en del av et betalt prosjekt hvor vi fikk støtte av fylket. Men tellingene avholdes likevel hvert år. På mine obspunkter i Søgne var det egentlig ganske lite interessant. 4 tjeld, to hettemåker og årets første gravand var de artene som skilte seg ørlite grann ut fra mengden.

Gravand hann, Leirkilen //male Common shelduck
voksen Hettemåke (t.h.), Høllen // ad Black-headed gull

Ellers har den siste uka inneholdt både tundragås, sædgjess og ti skogduer i Søgne.

Sædgås, Årosjordet // Bean goose
Tundragås (t.h.), Årosjordet // Greater white-fronted goose
Skogduer, Årosjordet // Stock doves