mandag 7. mars 2016

Våren er kommet!

Selv om snøen fremdeles ligger på bakken, så merker vi endelig at vårtrekket har begynt i Søgne.
Jeg har sett tundragås, vipe, heilo, linerle, sangsvaner, kanadagås, mange grågjess, kaie og stær de siste par dagene. Gode tegn på vårens startskudd!
Personlig var den gjeveste arten snøspurv, en art jeg ikke tidligere har fått sett i Søgne. Det er en voksen hann og den ble sett på Årosjordet i går og i dag.

Snøspurv, ad hann, Årosjordet // ad male Snow bunting
ad tundragås (bak), Årosjordet // greater white-fronted goose
Sangsvaner, Årosjordet // Whooper swan
Teist, Årosstranda // black guillemot
Kandagås, utløpet av Søgneelva // Canada goose
2k heilo, Solta // Eurasian golden plover
ad vipe, Solta // Northern lapwing