tirsdag 1. mars 2016

Vinterferien i Stavanger

Onsdag-søndag var vi på ferie i Stavanger med tilhørende turer til Randaberg (Børaunen), Sandnes og Jæren.
Det ble fine turer hvor vi så mange av de vanlige vinterartene. Fjæreplytt, islom, smålom, alle alkefuglene, gråstrupedykker, dvergdykker, mange lappfiskand med mer ble sett disse dagene. Det ble ikke fotografert mye, men en flott vandrefalk fra Børaunen og et par arter til kom på minnebrikka.

Vandrefalk, Børaunen // Peregrine falcon
Fiskemåke, Sande // Common gull
Sothøne, Stokkavatnet // Eurasian coot