lørdag 11. august 2018

Blåstrupe og tornskate

De siste par dagene har jeg fått se både blåstrupe og tornskate her i Søgne.

Tornskate, 1k, Søgnejordet 09.08.18 // Red-backed Shrike
Blåstrupe, 1k, Årosjordet 11.08.18 // Bluethroat