mandag 29. juli 2013

Vandrefalk ved hekkeplass

Jeg har i juli fulgt en vandrefalklokalitet relativt hyppig. Det er gledelig å se at de får flere unger på vingene! Det er sett to årsunger samtidig, men det er nok flere. Disse lokalitetene skjermes godt på lik linje med fiskeørn og andre rovfuglreir.

ung vandrefalk (1k) på vingene for første gang. Legg merke til lengdestripene som er med på å avsløre alderen.
1k vandrefalk
1k vandrefalk
den ene forelderen. Her er brystet fint tverrbåndet
voksen vandrefalk
voksen vandrefalk