lørdag 26. januar 2013

Hagefugltellingen

Idag har jeg telt litt småfugler i hagen til fuglevennen.no sin årlige registrering av hagefugl.

Resultatet ble:
1 trekryper
1 toppmeis
8 bokfink
6 blåmeis
5 kjøttmeis
4 gulspurv
3 grønnsisik
2 grønnfink
1 svarttrost

Det var nær sagt snøstorm, så det var nesten bra at jeg fikk telt noe som helst. Bildene er tatt gjennom vinduet.

trekryper

trekryper

toppmeis

blåmeis

gulspurv

gulspurv