lørdag 16. mars 2013

Snøvær og vadere i Høllen

Vi har besøk av mine foreldre og min nevø, Even, denne helga. Vi sjekket tidevannstabellen og dro ut ved laveste vannstand idag. Med på turen var Magnus, Even, Synneva og tremenningen Matias. Odd dukket også opp når han fikk høre om fuglemengdene. Det var ingen sjeldenheter, men nesten 200 viper og 13 myrsniper er sjelden kost i Søgne. Det var også en del ender, måker og en enkeltbekkasin.
Det var nærmest snøstorm, men det blir det jo bare litt annerledes bilder av.

En nydelig kvinand hunn jaktet mat nær land.

Kvinand, hunn


Er det noe mat der nede?
Store mengder fugl fant mat i mudderet ved den lave vannstanden.

viper

vipe

vipe i motvind

myrsniper

myrsniper

myrsniper og en vipe

hettemåke

stokkand, myrsnipe, hettemåke og vipe i vind  og snø

fuglene tar til seg sårt tiltrengt næring i kulda