lørdag 5. oktober 2013

Kvartbekkasin på Årosjordet

Noen få ganger på høsten dukker denne fuglen opp på de fuktige jordene. Den må ikke forveksles med sin mye vanligere slektning enkeltbekkasin. 
Kvartbekkasinen trykker svært hardt mot bakken, så jeg tråkket nesten på den idag før den fløy opp rett foran meg. Noen bilder ble det i de hektiske sekundene den fløy rundt meg for så å lande 40 meter lenger borte i sumpa. En flott opplevelse og min art nr. 200 i år er i boks.