torsdag 26. desember 2013

Obrestad og Orre

Var en tur til Jæren i dag på vei til juleferie i Stavanger.
Høydepunktet var en 1k grønlandsmåke i Obrestad havn, fikk dessverre ikke bilder av denne. Legger ut litt bilder av noe av det som ble sett.

1k vandrefalk, Obrestad // Peregrin, 1 cy
1k vandrefalk, Obrestad
2k havørn, Orreosen // White-tailed eagle, 2 cy
2k havørn, Orreosen
2k havørn, Orreosen
Sangsvaner Orreosen // Whooper swan
grågås med halsring // Greylag goose


Klarer du skille ut hvitkinngjessene og kortnebbgjessene fra denne grågåsflokken??
 

Kanskje litt lettere her?