mandag 6. januar 2014

Grågjess med halsring

Jeg fikk en fyldig rapport fra Arne Follestad etter at jeg la ut bilde av en grågås med halsring i romjulen. Han jobber for norsk institutt for naturforskning (NINA).
Grågåsa er merket B-F1 og er ringmerket på østsiden av Smøla 8. juli 2011, som unge. Denne gåsa overvintret på Jæren også i 2011, og er rapportert flere ganger tidligere denne vinteren av Martin Dagsland.
Grågås B-F1

Det er to andre halsringmerkede gjess i denne blandingsflokken, disse to er merket i Irland og tilhører den islandske bestanden. B-F1 er en av få norske gjess med halsring (av over 3700) som har overvintret i Norge! De aller fleste som overvintrer på Jæren er med andre ord islandske! Det samme gjelder nok for gjess som overvintrer på Lista.
Oppfordringen er klar: let etter halsringmerkede gjess i Norge og rapporter dem på artsobservajoner.no/fugler eller på mail til Arne Follestad!

Her er de to med oransje halsring litt bak i bilde