fredag 7. november 2014

Teist og toppdykker i Kusseviga

Da jeg ikke hadde bil tilgjengelig i ettermiddag så ble det igjen en tur i nærområdet, Kvernhusvannet og Kusseviga. Dette er ofte ganske gode plasser fra november og utover vinteren. Det kan dukke opp mindre vanlige ender i Kvernhusvannet og Kusseviga er kanskje Søgnes beste lokalitet for alkefugler og dykkere. I dag var det stilt i Kvernhusvannet, bare ei kvinand og ei gråhegre å se. I Kusseviga var det derimot både teist og toppdykker (great crested grebe). Toppdykker er sjelden i Søgne, men holdet var for langt for foto. Det ble bare å nyte synet i teleskopet. Teisten er ikke like uvanlig vinterstid, den holdt seg nærmere land.

teist, Kusseviga // black guillemont