fredag 13. mars 2015

Svartstrupe i Søgne igjen!

I går var jeg ute en runde på Søgnejordene da jeg fikk øye på en liten fugl i toppen av en gresstust. Det har vært rapportert mange svartstruper i Sør-Norge de siste dagene. Og ganske riktig, en fin svartstrupe hunn satt foran meg. Andre gang i Søgne og første gang jeg finner svartstrupe selv, moro!

Svartstrupe hunn, Søgnejordet // Stonechat female
 
Også andre spennende arter ble sett i går. Årets første sædgås og årets første duetrost kastet glans over en god dag i felt.
 
Sædgås, Årosjordet // Bean goose
Duetrost, Sangvik // Mistle trush
Tjeld, Høllen // Oystercatcher
Sanglerke, Tangvall // Skylark