fredag 3. juni 2016

Fin båttur til Songvår

Var en tur rundt Songvårarkipelet i dag i et fantastisk sommervær. Litt fugl ble det også på veien. Dagens høydepunkt var en ny kommuneart, sandløper. Jeg mangler mange vanlige vadere i Søgne, så jeg ser fram til mange båtturer i skjærgården på sommeren for å finne disse.

Sandløper, Kniven // Sanderling
Sandlo, Kniven // Common ringed plover
Vandrefalk, Songvår // Peregrine
Kongen på Songvårhaugen
Ærfugldamer med 12 unger, Kubbøy // Common eider with young