lørdag 24. september 2016

Åkersanger // Paddyfield Warbler (Acrocephalus agricola)

Nedre Timenes 24.09.16:
Ringmerkingskorpset idag besto av Øyvind, Fredrik, Martin, Rolf og undertegnede. Allerede på andre nettrunde trodde vi at dagen var reddet med tanke på sjeldenheter, årets fjerde gresshoppesanger på Timenes. Lite visste vi da at det litt før kl 11 skulle settes ring rundt foten til en ÅKERSANGER. I følge artsobservasjoner.no er denne arten registrert 32 ganger tidligere i Norge.
Åkersanger er svært lik busksanger, og selv med fuglen i hånda måtte vi gå mange runder med oss selv, litteraturen og ekstern ekspertise før vi kunne lande på riktig art.
Det ble en super dag, og fem glade ornitologer kunne vende nesen hjemover med et bredt smil om munnen.

PS: Vel hjemme i Søgne så jeg både lerkefalk og nøttekråke på tur med hunden:-)


Dagens hovedperson, ÅKERSANGER // Paddyfield warbler
Dagens nestkommanderende, Gresshoppesanger // Grasshopper Warbler
Sivspurv // Reed bunting