lørdag 7. januar 2017

Grønlandsmåke // Iceland Gull

Nytt Søgnekryss i dag!! Grønlandsmåke besøker jevnlig Sør- Norge på vinteren, da først og fremst Jæren og Lista. Men det er en svært sjelden gjest i Søgne. Det var en 2k fugl som Klaus MT oppdaget i går, og som jeg med flere fikk nyte synet av i dag. Den holder seg i Høllen og på Årosstranda, bildene er fra Åros.

2k Grønlandsmåke, Årosstranda // 2 cy Iceland gull