søndag 2. april 2017

mars 2017

Mars i Søgne er over. Litt trekkfugler kom denne måneden, enten for å bli eller for å dra videre. Noen arter avslutter sitt vinteropphold i Søgne. Her kommer noen bilder fra måneden som gikk.

Kortnebbgås // Pink-footed goose
Sædgås // Bean goose
Snøspurv // Snow bunting
Skogdue // Stock dove
Svartryggerle // Pied wagtail
Grønlandsmåke // Iceland gull
Spettmeis, Greipstad // Eurasian nuthatch
Vipe i snø // Northern lapwing