onsdag 3. mai 2017

Søgne april 2017

Her kommer en liten bildekavalkade av noe av det som har dukket opp i løpet av forrige måned. April bar preg av mye vind fra øst, ganske kaldt og surt.

Mye lappspurv i april, her er hann og hunn.

Lappspurv, hunn, Søgnejordet // Lapland bunting, female
Lappspurv, hann, Søgnejordet // Lapland bunting, male
Fjellerke, Tangvall // Horned Lark

Dverglo, Søgnejordet // Little Ringed Plover
Småspove, Søgnejordet // Whimbrel
Voksen hettemåke, Høllen // ad Black-headed gull
ung hettemåke, Høllen // juv Black-headed gull
2k hann Svartrødstjert, Søgnejordet // 2 cy male Black redstart
Jernspurv par, Søgne // Dunnock
Dvergspett, hann, Søgnejordet // Lesser Spotted Woodpecker, male

Det har blitt rekordhekking for vipene på Årosjordet, flere unger er klekket. Håper de fleste kommer seg på vingene!

Vipe, hunn, Årosjordet // Northern lapwing, female
Vipeunger, Årosjordet

Fiskeørnen kom tilbake til hekkeplassen i Songdalen i april.

Fiskeørn // Osprey