onsdag 1. november 2017

Søgne, oktober 2017

Skjeggmeis og perleugle står igjen som høydepunkter fra oktober måned. Perleugla ble fanget av Svein en times tid før midnatt 25. oktober, denne hadde finsk ring på foten. En skjeggmeis hann ble oppdaget av Fredrik 28. oktober. Den er enda på plass i vestenden av Kvernhusvannet, og har fått besøk av ei fin liten frøken av samme art. Bildene av skjeggmeisen er fra i dag når det er blitt 1. november. Skjeggmeis er sett fem ganger før i Søgne, sist i 2005. Fire av observasjonene er fra Kvernhusvannet hvor det også ble påvist hekking i 2001.
Også oktober ble preget av et trøblete brudd i ei storetå, men noe fuglekikking har jeg fått til. En svarthalespove holdt seg lenge i Høllen og på Årosjordet. Dette er heller ingen vanlig fugl i Søgne.

Skjeggmeis hann, Kvernhusvannet
Perleugle, hagen til Ole Per
Skjeggmeis hann med hunnen i bakgrunnen
Skjeggmeis hunn øverst på bildet
Svarthalespove, Høllen
Brushane, Årosjordet
Turteldue, Søgnejordet
Krykkjer, Songvår
Furukorsnebb og grankorsnebb
Svartmeis
Svartspett