tirsdag 30. april 2013

Tilbake i Søgne

I dag tidlig var det nydelig vær og jeg tok meg en tur over Søgnejordene. Her var det blant annet en grønnstilk, en flott gulerle, årets første løvsangere og en liten flokk kortnebbgås trakk nordover. Rett før jeg skulle i bilen retning jobb fikk jeg øye på en rovfugl langt oppe på himmelen. Det viste seg å være afrikatrekkeren fiskeørn som har kommet tilbake til Søgne.

Grønnstilk
Fiskeørn
Utpå ettermiddagen tok Synneva og jeg en liten tur til Høllen. Her var det litt grågås og tjeld, ellers mye måker som Synneva fikk matet med brød.

Sildemåke med hettemåke i bakgrunnen
voksen hettemåke
Denne har ikke helt fått kledd seg i sommerdrakt enda...
Fiskemåke
Kamp om maten