lørdag 4. mai 2013

Fiskeørnreir

Fiskeørna ble totalfredet i Norge i 1962. På 60- og 70- tallet forsvant den fra sørlandet på grunn av sur nedbør og fiskedød. Bestanden har heldigvis tatt seg opp igjen de siste årene og arten hekker flere steder i Agderfylkene. Dette er en trekkfugl som kom tilbake fra Afrika midt i april, og i går var jeg spent på om den var på plass på reiret som ble oppdaget av en kollega i fjor. Paret var heldigvis ved reiret og lot seg fotografere både i luft og på reir.

Fiskeørn
Her kan man skimte et hvitt hode i reiret

På turen ble det mange flotte skogsopplevelser med grønn-, dverg- og flaggspett, granmeis, spettmeis og mye annet.

syngende rødvingetrost
flaggspett
flaggspetthull
dvergspetthull?
granmeis
beverhytte
 På morgenen i går fikk jeg med meg en flokk på minimum 7 fjellerker på Tjomsemoen. Senere på dagen var det hele 5 grønnstilk i en pytt på Søgnejordene.

fjellerke, dokumentasjon
to av fem grønnstilk