tirsdag 14. mai 2013

Boltit på Søgnejordet, 14. mai

3 nydelige boltit hadde landet ved Bjørke idag. En fugl som som regel pynter opp jordene noen dager i mai før de drar videre for å hekke i fjellet.

boltit, Søgnejordet