søndag 12. mai 2013

Søgnejordene og Tjomsemoen, 12. mai

Jeg startet morgenen med å sjekke over Tjomsemoen for å se etter ei hvitkinngås som Rune R. oppdaget i går. Den var på plass sammen med en flokk grågjess.

hvitkinngås, ny Søgneart!
 

Odd, Hans Vidar, Kjell, Steinar og Reidar stilte sterkt ved Bjørkeholtet på Søgnejordet like etter. Vi åpnet med å forsøke å jage opp dobbeltbekkasinen for Kjell, noe vi ikke klarte...

Hans Vidar, Steinar og Kjell forsøker å jage opp dobbeltbekkasinen
Odd og Lissi hjelper til
 Det var ganske mye småfugl i lufta, fikk bilder av noen av dem.

tornskate, hunn
buskskvett
gråfluesnapper

Vi avsluttet med en runde rundt Tjomsemoen.

Låvesvaler
munk, hunn