søndag 19. mai 2013

Temmincksnipe!

På vei hjem fra sol og krabbefangst i fjæra i Helleviga idag stoppet Synneva og jeg ved noen fine nye dammer på Årosjordet i håp om å se noen nyankomne vadere. Til min store forbauselse gikk det tre temmincksniper ute i den ene pytten! Dette er andre gang det er blitt sett temmincksnipe i Søgne ifølge artsobservasjoner.no, første gang var i 1985!!

to av tre temmincksnipertemmincksnipe


Bildene er tatt på langt hold, for jeg ville ikke gå ut av bilen og forstyrre alle vipene som ligger på reir her.
Alle vipereir i Søgne er merket med en bambuspinne i samarbeid med de lokale bøndene. Disse gjør en formidabel jobb med å kjøre rundt redene, dekke dem til ved gjødsling og være forsiktige med forstyrring! Primus motor for prosjektet er Odd Kindberg.

Vipe på rede, trygt merket med bambuspinne