mandag 20. mai 2013

Temmincksnipe

Andrè og Ørjan ville ned på kvelden i går for å se temmincksnipene. De var heldigvis på plass. Vi holdt oss også denne gang inne i bilen for ikke å forstyrre vipene, men nå var temmincksnipene mye nærmere. Til tross for lite lys så ser en mye bedre artskjennetegnene, f.eks. de gule beina som skiller denne fra dvergsnipe.

legg merke til de gule beina
stripete, brått avskårete brysttegninger
mangler dvergsnipas hvite streker på ryggen