tirsdag 13. august 2013

Ettermiddagstur i Søgne

I går ettermiddag var jeg en liten tur rundt bygda.
Det er litt fugl rundt omkring, men høsttrekket er ikke igang for fullt. Gluttsnipe, storspove, heilo, sandlo og gulerle var noe av det jeg så på Søgnejordene, Tangvall, Torvefjorden og Søgne videregående skole.

løvsanger, Søgne VGS
gråfluesnapper, Søgne VGS
gulerle, Søgne VGS