søndag 10. november 2013

Kvernhusvannet og Kusseviga

Idag ble det en ettermiddagsrunde for å sjekke ut Kusseviga og Kvernhusvannet. Det var fint vær og ingen vind. Det er jo nå sesong for ender, dykkere, lommer og alkefuglefugler i vann og på sjøen. Håpet var alkekonge, men ingen alkefugler dukket opp idag. Derimor var det hele tre smålom i Kusseviga, men fotoholdet var som vanlig langt på denne lokaliteten. De mest fotogene fuglene var noen ærfugl.

ærfugl, hann
ærfugl, hunn

I Kvernhusvannet fikk jeg flere ganger høre "grisehylet" til vannriksa. Det lå også 7 krikkender på vannet.