torsdag 6. mars 2014

Kaspimåke, Sædgjess m.m.

Jeg startet ettermiddagen med min datter i Høllen for å se om det var noe av interresse. Lite var å se, men årets første tjeld var et faktum.
Videre gikk turen over jordene for å se etter noen av gjessene som har kommet mens vi var på ferie i Stavanger. Lite å se på Søgnejordene, men på Tjomsemoen var det klaff. Ikke mindre enn 24 Sædgjess av underarten fabalis holdt seg der! Et par av dem fikk tankene mine til å streife innom den sjeldnere underarten rossicus, dette får andre avgjøre...

Tradisjonen tro kan man nesten si... Svømmehallen i Mandal = Kaspimåke. På vei til svømmehallen fikk vi et nærmøte med samme kaspimåka som forrige gang, denne gang i havna i Mandal. Ei nydelig måke!!

2k Kaspimåke i Mandal havn, ring HC308 // 2cy Caspian Gull, Mandal
5k+ gråmåke, Mandal havn // Herring Gull, Mandal
Gråmåke, Mandal havn // Herring Gull, Mandal
Sædgås, underarten fabalis, Tjomsemoen // Bean goose, fabalis
Sædgås, underarten ROSSICUS // Bean goose, rossicus
Tjeld, Høllen // Oystercatcher, Høllen
Et lite tillegg: 
Fikk nå bekreftet mine mistanker om at siste sædgåsbilde er av den russiske underarten rossicus. Disse har kortere hals og mer trekantet nebb med mindre oransje på. Moro å få det avgjort! Ps: gjessene til høyre og venstre i dette bildet er grågjess:)