lørdag 8. mars 2014

Ny vipesesong

Etter svært vellyket prosjekt med merking av vipereir ifjor, under ledelse av Odd Kindberg, håper vi også i år på en god vipesesong. Søgne hadde best hekkesuksess av alle kommunene i Vest-Agder i fjor. Bøndene her er også positive samarbeidspartnere.
Det var da gledelig å se 14 viper på Årosjordene idag.

Vipe, Årosjordet 08.03.14 // Northern Lapwing

Sædgjessene er også representert med begge underarter, dog i litt mindre antall. 14 sædgjess lå på Tjomsevannet i dag.

Sædgås, fabalis med tre grågjess // Bean Goose, fabalis
to sædgjess sammen med grågjess
to sædgås, rossicus framme til høyre // two bean geese, rossicus in front to the right
voksen gråmåke, Høllen // ad Herring gull