mandag 5. januar 2015

Jordugle i juleferien

Det største høydepunktet i juleferien kom på Børaunen, i Randaberg kommune. Her støkte min far og jeg opp en jordugle. Det var utrolig moro å få se denne arten som har unngått meg litt for lenge. Jordugle ble mitt norgeskryss nr. 250. På den samme turen så vi også svartrødstjert ved Sandestranden, krykkje (black-legged kittiwake), jaktfalk (gyrfalcon), vandrefalk (peregrine), islom (great northern loon) og litt vadere. En utrolig god uttelling til å være Børaunen på årets siste dag!

Jordugle, Børaunen // Short-eared owl
kunne nesten se ut som om den ville forsyne seg av stokkendene da den fløy ut over sjøen // "duck hunt"
Svartrødstjert, Sandebukta // Black redstart
Fjæreplytt // Purple sandpiper
Fjæreplytt og to myrsniper // Purple sandpiper and two dunlin