fredag 16. januar 2015

Vannfugltellinga og trelerke

På søndag gikk den første av to vannfugltellinger av stabelen. I januar og mars dekker NOF Kristiansand og omegn størstedelen av kysten til Kristiansand og Søgne. Her telles det sjøfugl på faste punkter for å følge med på de ulike bestandene fra år til år.
Det hadde vært sterk storm med orkan i kastene natt til søndag, så forhåpninger om at noe spennende hadde blitt kastet inn av vinden var der. Men de store overraskelsene uteble. Skjærpiplerke, laksand, toppskarv og en sædgås var vel det mest spennende fra selve tellingen.

2k gråmåke, Høllen // 2cy herring gull
gråspurv hann // male house sparrow
kanadagås med grågjess, Tjomsevann // Canada goose with greylag geese
sædgås, Søgnejordet // bean goose
stokkand, Solta // mallard
spurvehauk // sparrow Hawk

Høydepunktet for dagen kom definetivt når tellinga var over og jeg tok en runde på Årosjordet. I tillegg til å skremme opp de vanlige heipiplerkene, enkeltbekkasiner og sanglerker gikk jeg plutselig på 4 TRELERKER midt ute i sumpa. Veldig moro da dette ikke er noen vanlig fugl i Søgne, jeg har bare så sett den en gang tidligere. Å fotografere lerkene var ikke lett selv om de fløy over meg flere ganger.

Trelerke, Årosjordet // Woodlark
legg merke til den korte halen og de brede vingene, ligner nesten mer på en liten spett eller ei flaggermus!

Til slutt legger jeg ut to gråmåkebilder fra Høllen i dag for å vise forskjell på en i sin tredje vinter og en voksen.

4k gråmåke // 4cy herring gull
voksen gråmåke // ad herring gull