fredag 17. juli 2015

Fiskeørnen mater ungene

På onsdag tok jeg med min far og Sverre, minstemann i familien, på fuglesafari i Songdalen kommune. Målet var å se hvordan det gikk i fiskeørnreiret samt besøke Finsland helt nord i kommunen for å finne to traner som holder seg der.
Det ble full klaff denne dagen! Hos fiskeørnen var det mating av to unger som sto i fokus. Det som var litt spesielt var at mora til ungene kom til reiret med noe som lignet en stor fugleunge (se bildene). Hannen satt hele tiden og passet på i ei furu over redet.

Fiskeørn med mat til ungene, legg merke til hannen som sitter og overser det hele i toppen av furua // Osprey
Er det en fugleunge hun har i klørne??
fotodokumentasjon av minimum to unger i reiret
Hannen passer på...
Hunnen er stadig på vingene
Oppe i Finsland var vi veldig heldige. Det er mange jorder som tranene kan stå på men vi fant dem like nord for en observasjon dagen i forveien. De sto på Frikstadmyra. Avstanden var relativt stor, men Sverre var fornøyd med å få se dem godt i teleskopet. Det var to voksne fugler, i fjor hadde de en unge med seg. Kanskje det tyder på mislykket hekking her oppe i år...

Trane, Finsland, Songdalen // Common crane