lørdag 12. september 2015

myrhauk og sivhauk på Lista

Tilfeldigheter fikk meg til Lista i dag. Min far skulle til Natur og Fritid for å kjøpe nytt teleskop og lurte på om jeg ville ha en liten Listatur, og sånn ble det. Vi hadde begrenset med tid, så i tillegg til Kviljoodden og Lebeltet ble mest tid ved de nye fugletårnene ved Slevdalsvann. Steppehauken uteble, men vi ble ikke skuffet! En ung myrhauk jaktet hele tiden i området, vi fikk også med oss sivhauk, spurvehauk, hønsehauk og tårnfalk her. Mye rovfugl hele dagen. De nye fasilitetene var også flotte ved Slevdalsvannet.

1k myrhauk, Slevdalsvann // 1 cy hen harrier
1k sivhauk, Slevdalsvann // 1 cy marsh harrier