søndag 6. september 2015

svarthalespove og dvergsnipe i Søgne

Endelig er det kommer litt vadere på mitt kjære Årosjorde! Både på fredag og i dag gikk jeg tur med hunden, Denver, rundt Åros, og begge dagene dukket det opp spennende vadefugler. På fredag var det to dvergsniper som stjal min oppmerksomhet. I dag kom den virkelige godbiten i form av nytt Søgnekryss. Svarthalespove. Dette er 7 funn for kommunen, forrige observasjon var i 2005.

Svarthalespove 1k, Årosjordet // 1cy Black-tailed godwit
begge svarthalespovene sammen
Dvergsnipe, Årosjordet // Little stint
1k Brushane, Årosjordet // 1cy Ruff
Myrsnipe, Årosjordet // Dunlin
1k Sandlo, Årosjordet // 1cy Ringed plover