mandag 31. august 2015

Steppehauk // Pallid Harrier!!

I uka som gikk fikk jeg ikke gått på de store "fugleturene", men sleper heldigvis stort sett på fotoapparatet når jeg lufter hunden. På fredag gikk turen rundt Åros, inkludert Årosjordet. Jeg tenkte at det kunne være moro å krysse over sumpa midt på jordet for å skremme opp noen enkeltbekkasiner. Det ble ingen enkeltbekkasin men en STEPPEHAUK sto ute i gresset der! Det var en 1k fugl, altså født i år. Dette er en art som vanligvis hekker i østover i Russland og landene rundt. Den er vanligst å se i  Norge i mai og august. Dette er min andre steppehauk i Søgne, den forrige var et maifunn. Steppehauken er en lett elegant kjerrhauk som kjennetegnes i ungfugldrakt best på "halsboaen".

1k steppehauk, Årosjordet // 1 cy pallid Harrier

Andre fugler har også dukket opp på rundene i uka som gikk...

svartstrupe, voksen hann, Søgnejordet // ad male stonechat
tårnfalk, Sangvik // Kestrel